English 中文版
   
关于我们
  > 公司简介
  > 发展历程
  > 发展理念
  > 公司相册
      - 公司
      - 工厂
      - 员工休息室
发展理念  
 

        迈克瑞(珠海)复合材料有限公司致力于运用最前沿的生产技术,结合一批专业投入的员工队伍和世界范围的品牌认知度,随时准备好以先进高效的规划、管理技术及世界品牌认同感,去适应中国新兴市场经济的发展需求,抓住市场机遇,紧跟经济潮流。我们坚信迈克瑞的未来必将成就辉煌!


 
Copyright © 2010 - 2018 迈克瑞(珠海)复合材料有限公司 All rights reserved.